ABOUT

Boğaziçi Lectures is a conference series which was initiated in 2013 as part of the celebration activities of the 150th anniversary of Boğaziçi University. Various academicians from different fields and universities have been hosted within the scope of this program so far. The main aims of this series include bringing together prominent thinkers under the roof of Boğaziçi University, contributing to the social and scientific scholarly debates within the campus and marking the beginnings of new academic semesters.

The first lecturer of Boğaziçi Lectures was Prof Craig Calhoun, Director of the London School of Economics, with a conference titled “The Public Mission of Universities”. Since then, various notable academicians have delivered conferences at Boğaziçi University. In his conference titled “Obstacles to Constitutional Rule in the Middle East”, Rashid Khalidi from Columbia University talked about the contemporary developments in the Middle East, and especially Turkey’s position, and his remarks were widely covered in the media. The third guest of the programme was Stefan Szymanski from the University of Michigan, a doyen sports economist. In his speech on May 8, 2014, he talked about the sports as an industry, and the current developments in world football.

The fourth conference of Boğaziçi Lectures was delivered by Guatemalan-origin Luis von Ahn, an entrepreneur and a professor at Carnegie Mellon University on September 23, 2014. In his speech titled “Massive Education for the Future”, he touched upon some topics of his expertise such as human-computer interaction and artificial intelligence. The fifth conference of Boğaziçi Lectures was delivered by Geoff Eley on March 18, 2015, a history professor at the University of Michigan, who is well-known with his studies on German history and Nazism. The conference was titled “Fascism: Then and Now”. In this conference, Eley touched upon the rising trend of racism, global policial relations, and their reflection on different geographies based on the past and present of facism using a historical context.

Boğaziçi University carries on hosting notable guests under Boğaziçi Lectures programme. Prof. Saba Mahmood of the University of California-Berkeley will be talking to Bogazici community to celebrate the beginning of the Fall 2015 . As an outstanding thinker and scholar in the areas of religion, secularism and gender, the title of Prof. Mahmood’s speech will be “Minority Rights, Geopolitics and Secular Governance”.

//

HAKKINDA

Boğaziçi Lectures, 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin 150. Yıl Etkinlikleri kapsamında başlatılan ve bu zamana kadar dünya genelinden farklı alanlarda birçok önemli akademisyenin konuk edildiği bir konferans dizisidir. Programın amaçları arasında  dünya çapında önde gelen düşünürleri Boğaziçi Üniversitesi çatısı altında bir araya getirmek, güncel toplumsal ve bilimsel konularda üniversite genelinde tartışma ortamının gelişmesine katkıda bulunmak ve yeni akademik dönemlerin başlangıcını kutlamak yer almaktadır.

Boğaziçi Lectures’ın ilk konuşmacısı, 26 Eylül 2013 tarihinde “Üniversitelerin Kamusal Görevi” başlıklı konferansıyla London School of Economics direktörü Prof. Craig Calhoun oldu ve o zamandan bu yana birçok önemli akademisyen Boğaziçi Üniversitesi’nde farklı konularda konferanslar verdi. Columbia University’den Rashid Khalidi, 17 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirdiği  “Ortadoğu’da Anayasal Düzenin Önündeki Engeller” başlıklı konuşmasında Ortadoğu’daki güncel problemlere ve özellikle Türkiye’nin rolüne değindi ve demeçleri basında yer aldı. Serinin üçüncü konuğu spor ekonomisi alanında duayen kabul edilen University of Michigan’dan Stefan Szymanski’ydi ve 8 Mayıs 2014 tarihli konuşmasında bir endüstri olarak spor ve dünya futbolunun gelişimi hakkında açıklamalarda bulundu. 

Boğaziçi Lectures serisinin 23 Eylül 2014’teki dördüncü konferansına girişimci ve Carnegie Mellon University’de profesör olan Guatemala asıllı Luis von Ahn konuk oldu. “Gelecek İçin Kitlesel Eğitim” adı altındaki konuşmasında uzmanlık alanı olan insan-bilgisayar etkileşimi, yapay zekâ gibi konulara değind. Boğaziçi Lectures’ın beşinci  konferansı 18 Mart 2015’te University of Michigan’da profesör olan ve Alman tarihi ile Nazizm üzerine çalışmalarıyla tanınan İngiliz akademisyen Geoff Eley tarafından verildi. Bu kez konu başlığı “Dünden Bugüne Faşizm”di.  Söz konusu konferansta Eley, faşizmin dününü ve bugününü tarihsel bağlamda ele alarak Avrupa’da son dönemde yükselen ırkçılığa, küresel siyasi ilişkilere ve bunun farklı coğrafyalara yansıyışına değindi. Konferans esnasındaki değerlendirmeleri ve sonrasında verdiği mülakatlar medyada geniş yankı buldu..

Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Lectures kapsamında önemli konuklara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2015 Güz döneminin başlamasını kutlamak üzere 19 Ekim günü verilecek konferansın konuşmacısı University of California-Berkeley’den Prof. Saba Mahmood.. Din, sekülerizm ve toplumsal cinsiyet alanlarının önde gelen düşünür ve araştırmacılarından olan Prof. Mahmood’un konuşmasının başlığı ise “Azınlık Hakları, Jeopolitik ve Seküler Yönetim” olacak.